Eventech
R&D

Eventech is open to collaboration with private companies, governmental institutions, experts and industries from all around the world, we are ready to participate in funding programmes as European Union SME. If you have an idea of cooperating with Eventech in joint project you are welcome to contact us.
We are looking forward to participate in projects in following application areas and not only:

 • Space and Satellite Laser Ranging
 • Free-Space and Deep-Space Optical Communications
 • Gravimetry
 • Time Transfer through Optical Fibers / Time Synchronization
 • Space LiDAR
 • OEM components for other applications

 

In Q1 2021 Eventech signed contract for new timing sytestem development with CFLA (09.03.2021)

Projekts 1.1.1.1/20/A/104 “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem”

Parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par ERAF projekta “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem” īstenošanu.

SIA Eventech darbības programmas 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros 2021.gada 09. martā ir parakstījusi līgumu Nr. 1.1.1.1/20/A/104 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem” īstenošanu.

Projekta mērķis ir radīt augstas precizitātes sinhronizācijas tehnoloģiju, Notikumu Taimerus, ar vairākiem kanāliem un amplitūdas mērījumu iespējām satelīta lāzerlokācijas (SLR) stacijām ar vairākiem impulsu emisijas avotiem.Jaunā sinhronizācijas sistēma ļaus iegūt datus par slīpuma pieaugumu, ekstremitāti, slīpuma samazinājumu no vairākiem avotiem un analizēt signāla amplitūdu. Šī informācija ievērojami cels mērījumu precizitāti un pavērs jaunas iespējas zinātniekiem, kuri strādā satelītu pozicionēšanas, sinhronizācijas un ģeodēzijas jomā.

Turklāt, tehnoloģija būs pielietojama Imaging-Flash LIDAR un trīsdimensiju skenēšanas sistēmām, gravitācijas lauka mērīšanai, kvantu komunikācijām, lāzera sakariem (T2L2), Kosmosa internets (IoS) u.c.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 379 584,50 EUR. Plānotais ERAF atbalsta apmērs: 303 667,60 EUR jeb 80% no projekta attiecināmajām izmaksām.

New development project for 2019-2020

On June 1st  2019 Eventech started R&D project in order to develop new Timer (Time OF flight Time Tagging systems) with multiple inputs, higher accuracy (<2ps) and  shortened dead time (<50ns). New Timer will meet high standards required for Flash LiDAR  and 3D scanning systems.

Project “Eventech Event Timer – 2 (EET-2)” with No.: 1.2.1.1/18/A/006 sponsored by European Regional Development Funds.

SIA Eventech īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otras projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: Eventech Event Timer – 2 (EET-2) Projekts  Nr. 1.2.1.1/18/A/006 Projekta Mērķis ir izpētīt un izstrādāt jaunu notikumu laika mērīšanas ierīci (notikumu taimeris) ar palielinātu mērīšanas ātrumu (Fast Event Timer - FET), kas ievērojami pārspēs iepriekš Eventech ražotās ierīces A033-ET ātrdarbību un nodrošinās nepieciešamo notikumu reģistrāciju tādās frekvencēs un sekvencēs, kas ir nepieciešamas Flash LiDAR un 3D skenēšanas uzdevumos, un ne tikai.

 

Pirmajā ceturksnī ( 01.07.2019 – 30.09.2019) SIA Eventech izpētīja un atlasīja notikumu laika reģistrācijas metodes un to modifikācijas iespējas, lai nodrošinātu FET parametrus saskaņā ar uzdoto specifikāciju. Eventech sastādīja un izpētīja iespējamo elektrisko principshēmu, kā arī veica iespējamo komponenšu atlasi un to aizvietojamības analīzi balstoties uz izstrādātajiem simulācijas modeļiem aizkavējumu lielumu ietekmes uz stabilitāti noteikšanai.

 

Otrajā ceturksnī ( 01.10.2019 – 31.12.2019) tika veikta galveno funkcionālo mezglu variantu eksperimentāla pārbaude. Uz eksperimentu pamata tika izstrādāta optimāla shēmtehnika galvenajiem mezgliem un tās realizācija iespedshēmas platē. Tika sastādīta provizoriskā blokshēma kopējai sistēmai, izstrādāti galvenie FPGA aparātprogrammatūras moduļi, kā arī noteiktas FET parametru robežas un sastādītas vispārējas veiktspējas prognozes.

Trešajā ceturksni (01.01.2020-31.03.2020) tika izpētītas iespējas realizēt FET ar paaugstinātu notikumu reģistrācijas ieeju skaitu un paplašinātu funkcionalitāti. Tika nolemts realizēt modificētu FET ar 16 ieejas kanāliem, sastādīta modificēta FET shēmtehnika un veikta iespiedshēmas plates izstrāde, kā arī sagatavots plāns modificētā FET funkcionālai un parametriskai testēšanai.

Ceturtaja ceturksni (01.04.2020-30.05.2020) projekts tika veiksmīgi pabeigts, kur tika izstrādāts un pārbaudīts FET ar 16 kanāliem.

 

SIA Eventech ir noslēdzis 2.07.2019 līgumu Nr. VP-L-2019/40 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par atbalsta saņemšanu vaučera programmas ietvaros. Pētījuma mērķis ir izstrādāt  paatrinatu interfeisu  prieks Eventech taimerim A033-ET.

 

New development project for 2016-2017

On February 1st, 2016 Eventech in partnership with Institute of Electronics and Computer Science and Czech Space Research Centre launched new 2 year project for development of multi-puropose on-board event timing module with support of European Space Agency. Read moreERDF co-financed R&D project


On June 30, 2015 a 1.5 year European Union co-financed project launched in January 2014 together with Institute of Electronics and Computer Sciences (IECS) of Latvia was succesfully finished.


The name of the project „Universal event timer for SLR, LIDAR and 3D scanning applications” and the general aim was industrial research in order to improve the performance of an existing Event Timer A033-ET and to develop a new type of compact, and universal event timer to fit not only SLR but other new applications like LIDARs, long range 2D/3D scanners, absolute gravimetry and free-space or deep space optical communication systems (FSO or DSO), as well as for other applications that requires accurate time measurements and outperform similar devices manufactured by Agilent Technologies, Pendulum, ORTEC, GuideTech, Racal Instruments, Acam-messelectronic etc.

In terms of the project several new event timing modules were developed:

 • Compact Event Timing Module (CETM)
 • Fast Event Timer Module (FETM)
 • Doubled Event Timer Module (DETM)

All modules are very compact and low power consumption products created in accordance with a demand for such design from industry and our business partners.
Parameters of CETM:

 • One measurement channel; two inputs (one for fire events/pulses – Start Input, one for return events/pulses – Stop Input)
 • Accuracy of time interval measurements – better than 8 ps (expected RMS resolution)
 • Measurement time: less than 35 ns
 • On-board FPGA memory for up to 2 K registered events
 • External 10 MHz reference source or internal system clock 100 MHz
 • PC interface: parallel port EPP mode or USB 2.0
 • Basic soft for WinXP
 • External power supply: +5V (500mA)
 • Size of the board – 90mm x 150mm 

Eventech holds exclusive license for new product technology and welcomes partners for further product development and cooperation.

Project results are published in open sources (publications), IECS and Eventech homepages, and are available in conferences and seminars.

Both Eventech and IECS are interested and ready to develop application specialized devices if there is a demand from industry or potential business partners.

Eventech news

Eventech in May 2020 signed two contracts with European Space Agency to further push the Timer performance and investigate its use in Space and New Space applications.    First project is called “LSTM - LIDAR and altimetry Specialized Timing Module”.  The overall goal of the project is to develop Timer Engineering Model which meets the requirements of Planetar

Read more

TimeTag.Space (spin-off from Eventech) took the 1st place in the start-up pitch contest at the largest international space conference in Washington DC “Satellite 2019” (https://2019.satshow.com/). Event hosted more than 15,000 attendees from over 100 countries around the globe. The contest was split into 2 parts: 1st for the seed-level companies and 2nd for the series-A companies. F

Read more

Eventech contacts

Pulka iela 3, Riga, LV-1007, Latvia
Tel.: +371 20385066
Fax.: +371 67751956
info@eventechsite.com Contact us